Đơn khai thuế những năm trước với I-CAN!® E-File

Trước khi quý vị bắt đầu sử dụng I-CAN!® E-file cho năm trước, hãy để ý các giới hạn sau đây:

  • Quý vị không thể efile đơn khai thuế những năm trước, quý vị chỉ có thể in ra và gửi qua đường bưu điện.
  • I-CAN!® E-file được tài trợ hàng năm, và tùy theo các đặc điểm tài trợ, các loại khai thuế, khai cho các tiểu bang nào, và mức độ phức tạp của đơn khai thuế sẽ thay đổi. Quý vị phải đọc thật kỹ các giới hạn này vào đầu mỗi năm để biết chắc là quý vị có thể sử dụng.
  • Vì các giới hạn tài trợ nên không có phần nói chuyện khi khai thuế cho những năm trước, và hỗ trợ bằng email CHỈ là về các trở ngại của nhu liệu, chứ không phải chi tiết hoặc trợ giúp về thuế .

Quý vị không thể sử dụng I-CAN!® E-file để khai thuế Tiểu Bang mà thôi.


Hãy để I-CAN!® E-file làm giấy tờ cho quý vị và giúp quý vị nhận tiền hoàn lại thuế Nhanh Chóng, Miễn Phí và Dễ Dàng!

  Bắt Đầu, Xem Lại, hoặc In 2011 Bấm Vào Đây

  Bắt Đầu, Xem Lại, hoặc In 2010 Bấm Vào Đây

  Bắt Đầu, Xem Lại, hoặc In 2009 Bấm Vào Đây

  Bắt Đầu, Xem Lại, hoặc In 2008 Bấm Vào Đây