Các mẫu đơn không in?

Muốn sử dụng I-CAN!® E-File quý vị cần có Adobe Reader cài đặt trong máy điện toán của quý vị. Adobe Reader là một chương trình điện toán miễn phí và quý vị có thể hạ tải và cài đặt trong vài phút.

Bấm vào đây để hạ tải Adobe Reader.

Chúng tôi có thể giúp như thế nào

Xin xem màn hình Các Thắc Mắc Thường Gặp nếu có thắc mắc và rồi dùng phần giúp qua Nói Chuyện hoặc giúp qua Email nếu quý vị vẫn còn cần được giúp. Chúng tôi có thể trợ giúp về nhu liệu về những loại như:
  • Thắc mắc về cách sử dụng I-CAN!® E-File
  • Thắc mắc về tình trạng E-file của quý vị
  • Ghi chi tiết thuế ở đâu
  • Cách ghi các thay đổi trong đơn khai thuế bị bác.

Chúng tôi không thể giúp quý vị bằng cách cố vấn thuế vụ, nếu quý vị có thắc mắc về trường hợp thuế của mình, quý vị có thể gọi cho IRS tại số miễn phí (800) 829-1040.

Các Thắc Mắc Thường Gặp

Bấm vào đây để xem giải đáp các thắc mắc thường gặp (FAQ). Nhiều thắc mắc thông thường được giải đáp trên màn hình Các Thắc Mắc Thường Gặp của chúng tôi. Quý vị cũng có thể dùng phần giúp qua Nói Chuyện hoặc giúp qua Email để được giúp thêm.

Giúp qua Nói Chuyện

Không còn phần giúp qua nói chuyện nữa.

Giúp qua Email

Hoặc email cho chúng tôi tại: help@icanefile.org

Khi quý vị gửi email, xin cho chúng tôi biết chi tiết để giúp chúng tôi hiểu câu hỏi của quý vị. Ghi đầy đủ tên và họ của quý vị, tiểu bang quý vị nộp đơn khai thuế, tên người sử dụng của quý vị nếu quý vị đã bắt đầu đơn khai thuế, và chi tiết câu hỏi. Để giải quyết thắc mắc của quý vị, chúng tôi có thể phải xem chi tiết cá nhân của quý vị.

Email thường được trả lời trong vòng hai tiếng từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều Giờ Thái Bình Dương

Please note that Email help is only offered in English.

Giúp qua Điện Thoại

Vì các giới hạn tài trợ, I-CAN!® E-File không thể trợ giúp qua điện thoại. Xin xem màn hình Các Thắc Mắc Thường Gặp nếu có thắc mắc và rồi dùng phần giúp qua Nói Chuyện hoặc giúp qua Email nếu quý vị vẫn còn cần được giúp.